Op deze pagina vindt u praktische informatie terug over de Chiro. Indien je graag lid wil worden dan verwijzen wij je graag door naar de inschrijfpagina


WIE, WANNEER EN WAAR?

Iedereen die geïnteresseerd is, kan altijd vrijblijvend een kijkje komen nemen om een paar zondagen van het Chiroleven te proeven. Nadien kan je dan nog altijd beslissen of je lid wil worden van onze chirofamilie of niet. Je kan pas lid worden vanaf je naar de lagere school gaat (leerlingen vanaf het eerste leerjaar). De Chiro gaat elke zondag door (tenzij anders vermeld in de kalender) en start om 14u00 stipt. Vanaf 13u45 zijn de leden welkom op de Chiro. De einduren verschillen per afdeling zoals hieronder weergegeven wordt. Onze chirogebouwen staan in de Professor Verbiststraat 2 in de Meuterswijk.


AFDELINGSUREN?

Hieronder vindt u de afdelingsuren terug. Voor bepaalde activiteiten (zoals Christus Koning) kunnen de start- en einduren verschillen. Dit zal dan steeds tijdig gecommuniceerd worden. De leden zijn welkom op de Chiro vanaf 13u45. We starten echter stipt om 14u00.

Groep Startuur Einduur
Mini- en speelclub 14u00 17u00
Rakwi 14u00 17u30
Tito 14u00 18u00
Keti 14u00 18u30
Aspi 14u00 19u00

Gelieve deze uren te respecteren aangezien er daarvoor geen verantwoordelijke leiding aanwezig is en de chiroverzekering geen eventuele ongelukken dekt. Laatkomers dienen een gehandtekend briefje mee te brengen met het uur waarop ze thuis vertrokken zijn. Indien je vroeger moet doorgaan, vragen wij ook een bevestiging van de ouders. Dit allemaal om in regel te zijn met de verzekeringen.


EN WA KOST DA?

Lidgeld

Voor slechts 40 euro kun je je een gans jaar uitleven op Chiro Itegem en onvergetelijke avonturen beleven! Voor deze knalprijs ben je aangesloten bij Chirojeugd Vlaanderen en verzekerd tegen mogelijke ongevallen. Sinds dit chirojaar zit hier ook een drank/koek-kaart twv tien euro mee in (waardoor we in principe slechts 30 euro lidgeld vragen). Met dit lidgeld betalen we verder ook onze werkingskosten (maandelijkse rekeningen, spelmateriaal,…). Mensen in het bezit van een vrijetijdskaart kunnen vermindering bekomen. Gelieve dit dan aan de leiding te laten weten, zodat onze administratie dit kan regelen.

Drank/koek-kaart

De Chiro werkt met een drank/koek-kaart, deze kan gekocht worden op zondag voor 10 euro per kaart en wordt bijgehouden door de leiding. Als de kaart leeg is, zullen wij dit laten weten zodat u meteen een nieuwe kan kopen. De kaart is opgedeeld in 33 vakjes. Een vakje is dus ongeveer 30 cent waard. Een koek kost één vakje en een drankje twee.


NOG VRAGEN?

Indien je nog vragen hebt omtrent Chiro Itegem kun je deze elke zondag stellen aan de leiding of een mailtje sturen via de contactpagina. Wanneer je als lid of ouder ergens mee zit, blijf er dan niet mee rondlopen. Je kan steeds contact opnemen met de leiding van je kinderen, de groepsleiding of onze VB's.